De Hemelse opdracht

 

In alle tijden heeft God de mens op aarde geholpen. De grootste Goddelijke hulp kwam van Jezus van Nazareth. Hij heeft de macht van het negatieve gebroken en voor de mensen de weg naar de Hemel vrijgemaakt.

Nu worden de mensen op aarde weer geholpen door middel van een Hemelse Opdracht, die door Gods Engelen via hun instrument Lhyza aan ons doorgegeven wordt. De Hemelse Opdracht bouwt voort op datgene wat Jezus de Christus heeft gebracht.

Jezus de Christus heeft ons 2000 jaar geleden uitgelegd dat er één God is, dat er dus ook één geloof is. Een geloof dat mensen samen brengt en hoop biedt, in de wetenschap dat je ziel altijd blijft leven. Een geloof dat staat voor gerechtigheid, omdat alle zielen tijdens vele levens op aarde gelijke kansen krijgen om zich tot een positief mens te ontwikkelen. Een geloof dat moed geeft, omdat elk mens uiteindelijk in de hemel zal  komen door te leren en te leven volgens de wetten van God.

Al eeuwenlang is er een versnippering van de kerk gaande.  Er zijn tegenwoordig honderden soorten kerken die elkaar vaak bestrijden. Ook zijn veel mensen bang, omdat sommige kerken uitgaan van de eeuwige verdoemenis. Het resultaat is een  structurele leegloop van veel kerken. De Hemelse Opdracht die momenteel via Lhyza plaatsvindt, is er om dit negatieve proces  te keren en de mensen te bevrijden van hun angst en hen opnieuw te verenigen in één kerk. Een kerk met mensen die geloven dat er één God is en vinden dat er één kerk behoort te zijn. Eén kerk met mensen die geloven in hoop en een eeuwig voortgaan voor alle mensen.

Om dit te bereiken geven de Engelen die via Lhyza spreken de mensen inzicht in het leven, zodat zij op basis van eigen verantwoordelijkheid kunnen kiezen voor een leven naar de normen die de Christus heeft gebracht.

 

Symbool

 

Symbool van de Stichting 'Uit de Bron van Christus'

 

Dit is het symbool of zinnebeeld van de Stichting 'Uit de Bron van Christus'. Het is een kruis in een cirkel. Dit symbool en de betekenis ervan heeft de Stichting ontvangen van Andréüs, de Engel uit de zevende lichtsfeer, die de leiding heeft bij de opdracht via Lhyza.

De cirkel is het Goddelijke Al, zonder begin en einde, de levenscirkel. Het kruis heeft betrekking op het leven en lijden van Jezus de Christus. Het kruis steekt met een punt door de cirkel heen en de andere uiteinden van het kruis raken de cirkel niet. De doorbreking van de cirkel betekent dat door het leven en lijden van Jezus de Christus, voor ons de mogelijkheid aanwezig is om ons leven te ontplooien en naar het Licht toe te groeien.

 

home                                                                      auteursrecht