Auteursrecht

Stichting Uit de Bron van Christus
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van)de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het bestuur van Stichting 'Uit de Bron van Christus' c.q. rechthebbende.
home