Contact

Wij hebben de Stichting 'Uit de Bron van Christus' opgericht om het werk van Lhyza te ondersteunen en willen niets liever dan dat alle mensen kennis krijgen van de Hemelse Opdracht. Hiertoe worden al ruim twintig jaar open avonden georganiseerd: zie 'Open Avonden'. Deze kennis is voor iedereen en wordt daarom onder meer via ons kontaktblad doorgegeven. Het 'Kontaktblad' verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan iedereen die jaarlijks € 16,-- of meer doneert aan de Stichting. Als u het ‘Kontaktblad’ ook wilt ontvangen kunt u uw bijdrage o.v.v. “Bijdrage voor Kontaktblad” overmaken  op één van de onderstaande rekeningen ten name van:

Stichting 'Uit de Bron van Christus' te Oudehorne.

Girorekening:          NL82INGB0003301200   of

Bankrekening:         NL14ABNA0459957236
 

Met vermelding van uw naam en adresMocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen door ons een brief of e-mail te sturen.

Postadres: Postbus 30,  8414 ZK Nieuwehorne.
E-mailadres: info@stichtinguitdebronvanchristus.nl

Ook kunt u informatie opvragen: zie 'Publicaties'.
 

home                                                                      auteursrecht